Πως χρησιμοποιήθηκε ο αμίαντος;

Ο αμίαντος χρησιμοποιήθηκε σε μια μεγάλη κλίμακα πρακτικών εφαρμογών. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 3000 υλικά τα οποία περιέχουν κάποια μορφή αμίαντου. Οι βασικοί λόγοι της ευρείας χρήσης του είναι η αφθονία του στην φύση, ο εύκολος τρόπος εξόρυξης και το χαμηλό του κόστος. Επιπρόσθετα, οι μοναδικές του ιδιότητες όπως η θερμομόνωση, η υψηλή μηχανική αντοχή, η αντίσταση στα διαβρωτικά υλικά και η εφελκυστική του αντοχή σηματοδότησαν την εκτεταμένη χρήση του στην βιομηχανία. Τα υλικά που περιέχουν αμίαντο μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με την μορφή του αμίαντου που υπάρχει στην σύνθεση τους.

Ι. Υλικά που περιέχουν μεγάλη ποσότητα χαλαρών ινών αμιάντου

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα υλικά τα οποία περιέχουν πολύ μεγάλη ποσότητα ινών αμιάντου ( 80-100% ) σε προσμίξεις με νερό, γύψο ή τσιμέντο και χρησιμοποιούνται ως μονωτικό υλικό αγωγών και λεβήτων και σε μορφή ψεκασμού (σπρέι).


II. Υλικά που τα συστατικά τους είναι συνδεδεμένα με ίνες αμιάντου

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η πλειοψηφία των υλικών που περιέχουν αμίαντο και χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και κατασκευαστικές εφαρμογές και στα οποία ο αμίαντος είναι αναμεμειγμένος με άλλα οργανικά και ανόργανα υλικά όπως τσιμέντο, πλαστικά και ρητίνες. Τέτοια υλικά είναι τα φύλλα και οι σωλήνες αμιαντοτσιμέντου, τα φρένα των αυτοκινήτων, οι σύνδεσμοι, τα ενισχυμένα πλαστικά πλακίδια δαπέδου και οι φλάντζες.


ΙΙΙ. Υφαντουργικά Υλικά

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υλικά ύφανσης που περιέχουν ίνες αμιάντου όπως μονωτικά υλικά, υφάσματα πυροπροστασίας, τσιμούχες, ηλεκτρικές μονώσεις και στολές πυροπροστασίας.

Η Υπηρεσία Περιβαλλοντολογικής Προστασίας ( Environmental Protection Agency ) των Ηνωμένων Πολιτειών, διαχωρίζει τα υλικά που περιέχουν αμίαντο σ΄ αυτά που θρυμματίζονται και είναι εύθρυπτα ( friable ) και στα συμπαγή ( Non friable ). Εύθρυπτα υλικά ονομάζονται αυτά που περιέχουν περισσότερο από 1% ίνες αμιάντου και κονιοποιούνται εύκολα σε στεγνή κατάσταση όταν ασκηθεί απλή μηχανική δύναμη. Ακόμη τα υλικά αυτά απελευθερώνουν με μεγάλη ευκολία ίνες αμιάντου στο περιβάλλον. Τα συμπαγή υλικά δεν κονιοποιούνται εύκολα και οι ίνες του αμίαντου διαφεύγουν στο περιβάλλον μόνο στην περίπτωση που υφίστανται ισχυρή μηχανική διαταραχή ( κοπή με τροχό, έντονη θραύση, διάτρηση ).