Αισθάνεστε ζαλάδες όταν βρίσκεστε στον χώρο;

 
Έχετε την αίσθηση της κόπωσης;

 
Νιώθετε ερεθισμό στα μάτια

 
Νιώθετε ερεθισμό στο δέρμα;

 
Μένετε περισσότερο από 8 ώρες στον χώρο;

 
Υπάρχει καλός αερισμός του χώρου;

 
Υπάρχουν κατοικίδια στον χώρο;

 
Συντηρείτε κάθε χρόνο τα κλιματιστικά;

 
Υπάρχουν αποθηκευμένα υλικά καθαρισμού στον χώρο;

 
Νοιώθετε καλύτερα όταν απομακρύνεστε από τον χώρο;