Φυσικές παράμετροι

Οι φυσικοί παράμετροι, που ονομάζονται και παράμετροι άνεσης, διαμορφώνουν το Θερμικό Περιβάλλον το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων για τους παρακάτω κυρίως λόγους:
α) Πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τη φτωχή ποιότητα εσωτερικού αέρα (ΠΕΑ) μπορούν να επιλυθούν με την μεταβολή της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα.
β) Οι χρήστες των κτιρίων που δεν αισθάνονται θερμικά άνετα διαθέτουν μικρότερη ανοχή σε άλλες οχλήσεις.
γ) Ο ρυθμός εκπομπής ρύπων από τα δομικά υλικά, την επίπλωση και τον εξοπλισμό του κτιρίου είναι συχνά υψηλότερος σε μεγάλες θερμοκρασίες.
Η υγρασία αυτή καθ΄ αυτή, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μικροβιολογικής ρύπανσης όπως μυκήτων και ακάρεων. Ο αερισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ικανοποιητικής ΠΕΑ με την έννοια ότι παρέχει το απαιτούμενο οξυγόνο για τον μεταβολισμό και απομακρύνει ή διαλύει τους ρύπους των εσωτερικών χώρων. Τέλος σημαντική φυσική παράμετρος που καθορίζει την ποιότητα περιβάλλοντος μέσα στα κτίρια είναι ο θόρυβος που επηρεάζει με διττό τρόπο την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος είτε άμεσα ως όχληση των ενοίκων του κτιρίου είτε έμμεσα ως σύνδεση του με το αερισμό ( φυσικό και μηχανικό ).