Προφίλ

Η KRD Consulting ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος, στα θέματα της ασφαλούς απομάκρυνσης και διαχείρισης του αμιάντου και της διαχείρισης επικινδύνων υλικών. Από το έτος 2008 διευρύνει τις δραστηριότητες της στον τομέα της Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα – ΠΕΑ ( Indoor Air Quality – IAQ ).

Η KRD Consulting δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων. Οι βασικές της δραστηριότητες είναι η εκπόνηση μελετών εντοπισμού και καταγραφής των αμιαντούχων υλικών σε διάφορους χώρους, η διενέργεια μετρήσεων του αέρος για την συγκέντρωση ινών αμιάντου, η επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών ασφαλούς απομάκρυνσης του αμίαντου, η διενέργεια μελετών και μετρήσεων για την ποιότητα εσωτερικού αέρα – ΠΕΑ και η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η εταιρία διαθέτει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό ειδικών οργάνων για την διενέργεια των μετρήσεων της ποιότητας εσωτερικού αέρα – ΠΕΑ.

Η KRD Consulting βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης της δημιουργίας πλήρους εργαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων αμιάντου και μετρήσεων των ινών σε δείγματα αέρος.

Η KRD Consulting είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2001 και ΕΛΟΤ 14001:2004 από ανεξάρτητο οργανισμό διαπίστευσης. Επίσης βρίσκεται στην διαδικασία πιστοποίησης του εργαστηρίου ανάλυσης του αμίαντου και των μετρήσεων των ινών αμιάντου κατά το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας EN/ISO 17025 από το ΕΣΥΔ ( Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ). Διαρκής στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες της και η ανάπτυξη της σε νέους καινοτόμους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας. Η KRD Consulting συνεργάζεται με τις εταιρίες The MSS Group στην Αγγλία ( www.themssgroup.co.uk ) και την εταιρία WESSLING GmbH στην Γερμανία ( www.wessling.de ) στην ανάλυση των δειγμάτων. Και οι δύο αυτές εταιρίες φέρουν την πιστοποίηση κατά EN/ISO 17025 και κατέχουν ηγετική θέση στις χώρες τους. Η KRD Consulting στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης της στους τομείς ενδιαφέροντος της και στην εφαρμογή των τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής, είναι μέλος στον οργανισμό ARCA ( Asbestos Removal Contractor Assiciation ), στον οργανισμό Indoor Air Quality Association Inc των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και στην ΕΕΔΣΑ ( Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ).