Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας KRD Consulting είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος με ειδίκευση σε εργασίες που σχετίζονται με τον Αμίαντο και την Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα ( Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου ). Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας διενεργεί μελέτες εντοπισμού και καταγραφής αμιαντούχων υλικών, εργασίες επίβλεψης έργων αποξήλωσης αμιάντου, και αναλύσεις δειγμάτων και αέρος. Επίσης διενεργούνται ολοκληρωμένες μελέτες προσδιορισμού της ποιότητας εσωτερικού αέρα στα κτίρια και προτείνονται λύσεις για την εξάλειψη των προβλημάτων και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.

Η λειτουργία της εταιρίας είναι πλήρως πελατοκεντρική. Αποτελεί βασική διεργασία για την εταιρία η ανίχνευση και ο εντοπισμός των αναγκών ή προσδοκιών των πελατών. Στα πλαίσιο αυτό αποτελεί πάγια τακτική της η άμεση απόκριση σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πελάτες της για να εξασφαλίσει ότι προσδιορίζονται σαφώς και μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2000 και EN ISO 14001:2004 με απώτερο σκοπό:

  • Την συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης
  • Την συνεχή βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω.