Τι είναι ο αμίαντος;

Ο αμίαντος είναι ένας γενικός όρος για μία ομάδα ορυκτών ινώδους μορφής, που ανήκουν στην κατηγορία των σερπεντινών και των αμφιβόλων και είναι γνωστά για τις σπουδαίες φυσικές και χημικές ιδιότητες τους όπως η ανθεκτικότητα, η ελαστικότητα, η υψηλή μηχανική αντοχή, η μη καύση τους, η χημική αδράνεια που τον καθιστούν μοναδικό υλικό. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του αμίαντου είχαν τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων από αρχαιοτάτων χρόνων. Υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν ότι τόσο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, Έλληνες και Ρωμαίοι όσο και οι παλαιότεροι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν αμίαντο για ειδικούς σκοπούς. Παρά το γεγονός ότι ο αμίαντος είχε μία διαχρονική παρουσία και εφαρμογή, εν τούτοις η ευρεία βιομηχανική του χρήση ξεκίνησε το 1880 με την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων εξαιρετικής ποιότητας αμιάντου στον Καναδά. Άλλα μέρη στα οποία συναντώνται μεγάλα κοιτάσματα αμιάντου είναι η Ρωσία, η Νότιος Αφρική, η Κίνα, η Αυστραλία, η Κύπρος και η Ιταλία. Στην Ελλάδα υπάρχει στην Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Το μεγαλύτερο κοίτασμα βρίσκεται στο Ζιδάνι της Κοζάνης. Οι κύριοι τύποι αμίαντου με τις μεγαλύτερες εμπορικές εφαρμογές είναι:

  • ο χρυσότιλος ( λευκός αμίαντος ) 
  • ο αμοσίτης ( καφέ αμίαντος ) 
  • ο κρικιδόλιθος ( μπλε αμίαντος )